To Be (Am, Is, Are) 45 Örnek Sıfat Cümlesi

To Be (Am, Is, Are) – Adjective

#Aşağıdaki  örnek cümleler Özne (Subject) + Olmak (To Be – is, are, am) + Sıfat (Adjective) yapısı kullanılarak hazırlanmıştır.


#Olumlu cümle yapısı: ( Subject + Am, Is, Are + Adjective ) şeklindedir.

#Olumsuz cümle yapısı: ( Subject + Am, Is, Are + Not + Adjective) şeklindedir.

#Soru cümle yapısı: ( Am, Is, Are + Subject + Adjective + ? ) şeklindedir.

#Not: İngilizce tüm konuların örnek cümlelerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Olumlu Örnek Cümleler

 • The retina is very sensitive.
 • Retina çok hassastır.
 • The action is legal.
 • Eylem yasaldır.
 • Her illness is cronic.
 • Onun hastalığı kronik.
 • His passport is valid.
 • Onun pasaportu geçerli.
 • The pain is unbearable.
 • Ağrı dayanılmaz.
 • Water is necessary for life.
 • Yaşam için su gereklidir.
 • This documents is important to our case.
 • Bu dosyalar davamız için önemlidir.
 • Poetry is as serious and important as philosophy.
 • Şiir, felsefe kadar ciddi ve önemlidir.
 • This drug is harmful.
 • Bu ilaç zararlıdır.
 • His absenteeism is too high.
 • Devamsızlığı çok fazla.
 • We are on your side.
 • Biz senin tarafındayız
 • The accusation is wrong and unjustified.
 • Suçlama, yanlış ve haksız.
 • The camera and the eyes are similar in many respects.
 • Kamera ve Gözler pek çok açıdan benzerdir.
 • She is lovely.
 • O çok sevimlidir.
 • She is a beautiful woman.
 • O çok güzel bir kadındır.

Olumsuz Örnek Cümleler

 • The retina isn’t very sensitive.
 • Retina çok hassas değildir.
 • The action isn’t legal.
 • Eylem yasal değildir.
 • Her illness isn’t cronic.
 • Onun hastalığı kronik değildir.
 • His passport isn’t valid.
 • Onun pasaportu geçerli değildir.
 • The pain isn’t unbearable.
 • Ağrı dayanılmaz değildir.
 • Water isn’t necessary for life.
 • Yaşam için su gerekli değildir.
 • This documents isn’t important to our case.
 • Bu dosyalar davamız için önemli değildir.
 • Poetry isn’t as serious and important as philosophy.
 • Şiir, felsefe kadar ciddi ve önemli değildir.
 • This drug isn’t harmful.
 • Bu ilaç zararlı değildir.
 • His absenteeism isn’t too high.
 • Devamsızlığı çok fazla değil.
 • We aren’t on your side.
 • Biz senin tarafında değiliz.
 • The accusation isn’t wrong and unjustified.
 • Suçlama, yanlış ve haksız değildir.
 • The camera and the eyes aren’t similar in many respects.
 • Kamera ve Gözler pek çok açıdan benzer değildir.
 • She isn’t lovely.
 • O çok sevimli değildir.
 • She isn’t a beautiful woman.
 • O çok güzel bir kadın değildir.

Soru Örnek Cümleler

 • Is retina very sensitive?
 • Retina çok hassas mıdır?
 • Is action legal?
 • Eylem yasal mıdır?
 • Is her illness cronic?
 • Onun hastalığı kronik midir?
 • Is his passport valid?
 • Onun pasaportu geçerli midir?
 • Is pain unbearable?
 • Ağrı dayanılmaz mıdır?
 • Is water necessary for life?
 • Yaşam için su gerekli midir?
 • Is this documents important to our case?
 • Bu dosyalar davamız için önemli mi?
 • Is poetry as serious and important as philosophy?
 • Şiir, felsefe kadar ciddi ve önemli mi?
 • Is this drug harmful?
 • Bu ilaç zararlı mı?
 • Is his absenteeism too high?
 • Devamsızlığı çok fazla mı?
 • Are we on your side?
 • Biz senin tarafında mıyız?
 • Is accusation wrong and unjustified?
 • Suçlama, yanlış ve haksız mı?
 • Are camera and the eyes similar in many respects?
 • Kamera ve Gözler pek çok açıdan benzer midir?
 • Is she lovely?
 • O çok sevimli mi?
 • Is she a beautiful woman?
 • O çok güzel bir kadın mıdır?

#Not 2: İngilizce To Be (Am, Is, Are) hakkında daha fazla örnek cümleye buradan ulaşabilirsiniz.

Youtube Kanalımada Beklerim

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir