To Be (Am, Is, Are) 45 Örnek İsim Cümlesi

To Be (Am, Is, Are) – Noun Phrase

#Aşağıdaki  örnek cümleler Özne (Subject) + Olmak (To Be is, are, am) + İsim veya İsim öbeği (Noun Phrase) yapısı kullanılarak hazırlanmıştır.


#Olumlu cümle yapısı: ( Subject + Am, Is, Are + Noun ) şeklindedir.

#Olumsuz cümle yapısı: ( Subject + Am, Is, Are + Not + Noun) şeklindedir.

#Soru cümle yapısı: ( Am, Is, Are + Subject + Noun + ? ) şeklindedir.

#Not: İngilizce tüm konuların örnek cümlelerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Olumlu Örnek Cümleler

 • Gold is a metal. 
 • Altın bir metaldir.
 • The lung is an organ. 
 • Akciğer bir organdır.
 • The nucleus is the centre of the atom. 
 • Çekirdek atomun merkezidir.
 • That is a skill deficiency.
 • Bu bir beceri eksikliğidir.
 • Aspirin is a medicine.
 • Aspirin bir ilaçtır.
 • A little knowledge is a dangerous thing.
 • Az bilgi tehlikeli bir şeydir.
 • You are a learner.
 • Sen bir öğrenensin.
 • I am a hairdresser.
 • Ben bir berberim.
 • Iron is a metal.
 • Gümüş bir metaldir.
 • She is a hostess.
 • O bir hostestir.
 • The eyes are mirror of heart.
 • Gözler kalbin aynasıdır.
 • We are from Spain.
 • Biz İspanya’lıyız.
 • Violette is my mother.
 • Violette benim annemdir.
 • My favorite singer is Inna.
 • Favori şarkıcım Inna’dır.
 • She is 22 years old.
 • O 22 yaşındadır.

Olumsuz Örnek Cümleler

 • Gold isn’t a metal.
 • Altın bir metal değildir.
 • The lung isn’t an organ.
 • Akciğer bir organ değildir.
 • The nucleus isn’t the centre of the atom.
 • Çekirdek atomun merkezi değildir.
 • That isn’t a skill deficiency.
 • Bu bir beceri eksikliği değildir.
 • Aspirin isn’t a medicine.
 • Aspirin bir ilaç değildir.
 • A little knowledge isn’t a dangerous thing.
 • Az bilgi tehlikeli bir şey değildir.
 • You are’nt a learner.
 • Sen bir öğrenen değilsin.
 • I am not a hairdresser.
 • Ben bir berber değilim.
 • Iron isn’t a metal.
 • Gümüş bir metal değildir.
 • She isn’t a hostess.
 • O bir hostes değildir.
 • The eyes aren’t mirror of heart.
 • Gözler kalbin aynası değildir.
 • We aren’t from Spain.
 • Biz İspanya’lı değiliz.
 • Violette isn’t my mother.
 • Violette benim annem değildir.
 • My favorite singer isn’t Inna.
 • Favori şarkıcım Inna değildir.
 • She isn’t 22 years old.
 • O 22 yaşında değildir.

Soru Örnek Cümleler

 • Is gold a metal?
 • Altın bir metal midir?
 • Is lung an organ?
 • Akciğer bir organ mıdır?
 • Is nucleus the centre of the atom?
 • Çekirdek atomun merkezi midir?
 • Is that a skill deficiency.
 • Bu bir beceri eksikliği midir?
 • Is aspirin a medicine.
 • Aspirin bir ilaç mıdır?
 • Is a little knowledge a dangerous thing?
 • Az bilgi tehlikeli bir şey midir?
 • Are you a learner?
 • Sen bir öğrenen misin?
 • Am I a hairdresser?
 • Ben bir berber midir?
 • Is ıron a metal?
 • Gümüş bir metal midir?
 • Is she a hostess?
 • O bir hostes midir?
 • Are eyes mirror of heart?
 • Gözler kalbin aynası mıdır?
 • Are we from Spain?
 • Biz İspanya’lı mıyız?
 • Is Violette my mother?
 • Violette benim annem mi?
 • Is my favorite singer Inna?
 • Favori şarkıcım Inna mı?
 • Is she 22 years old?
 • O 22 yaşında mı?

#Not 2: İngilizce To Be (Am, Is, Are) hakkında daha fazla örnek cümleye buradan ulaşabilirsiniz.

Youtube Kanalımada Beklerim

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir