To Be (Am, Is, Are) 45 Örnek Edat Cümlesi

To Be (Am, Is, Are) – Prepositional Phrase

#Aşağıdaki  örnek cümleler Özne (Subject) + Olmak (To Be – is, are, am) + Edat (Prepositional Phrase) yapısı kullanılarak hazırlanmıştır.


#Olumlu cümle yapısı: ( Subject + Am, Is, Are + Prepositional Phrase ) şeklindedir.

#Olumsuz cümle yapısı: ( Subject + Am, Is, Are + Not + Prepositional Phrase) şeklindedir.

#Soru cümle yapısı: ( Am, Is, Are + Subject + Prepositional Phrase + ? ) şeklindedir.

#Not: İngilizce tüm konuların örnek cümlelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Olumlu Örnek Cümle

 • The Factory is outside the town.
 • Fabrika kasabanın dışındadır.
 • You are susceptible to disease.
 • Hastalıklara karşı duyarlısın.
 • The mactine is out of order.
 • Makina bozuk.
 • He is in good health.
 • Sağlık durumu iyi.
 • Everything is in good order.
 • Her şey düzenli.
 • Hats are out of fashion.
 • Şapka modası geçti.
 • We are at war.
 • Savaştayız.
 • We are now in a very awkward situation.
 • Şimdi çok zor bir durumun içindeyiz.
 • We are all in a deep shock.
 • Hepimiz derin şok halindeyiz.
 • The firm is in financial difficulty.
 • Şirket finansal sıkıntı içerisindedir.
 • The project is still in the planning stage.
 • Proje daha planlama aşamasında.
 • He is on a student grant.
 • Öğrenci bursu alıyor.
 • The heart is about the size of a fist.
 • Kalp yaklaşık yumruk büyüklüğündedir.
 • She is at the university.
 • O üniversitededir.
 • My friends are in the garden.
 • Arkadaşlarım bahçenin içindedir.

Olumsuz Örnek Cümleler

 • The Factory isn’t outside the town.
 • Fabrika kasabanın dışında değildir.
 • You aren’t susceptible to disease.
 • Hastalıklara karşı duyar değilsin.
 • The machine isn’t out of order.
 • Makina bozuk değil.
 • He isn’t in good health.
 • Sağlık durumu iyi değil.
 • Everything isn’t in good order.
 • Her şey düzenli değil.
 • Hats aren’t out of fashion.
 • Şapkalar moda değildir.
 • We are not at war.
 • Savaşta değiliz.
 • We aren’t now in a very awkward situation.
 • Şimdi çok zor bir durumun içinde değiliz.
 • We aren’t all in a deep shock.
 • Hepimiz derin şok halinde değiliz.
 • The firm isn’t in financial difficulty.
 • Şirket finansal sıkıntı içerisinde değil.
 • The project isn’t still in the planning stage.
 • Proje daha planlama aşamasında değil.
 • He isn’t on a student grant.
 • Öğrenci bursu almıyor.
 • The heart isn’t about the size of a fist.
 • Kalp yaklaşık yumruk büyüklüğünde değildir.
 • She isn’t at the university.
 • O üniversitede değildir.
 • My friends aren’t in the garden.
 • Arkadaşlarım bahçenin içinde değildir.

Soru Örnek Cümleler

 • Is Factory outside the town?
 • Fabrika kasabanın dışında mıdır?
 • Are you susceptible to disease?
 • Hastalıklara karşı duyar mısın?
 • Is machine out of order?
 • Makina bozuk mu?
 • Is he in good health?
 • Sağlık durumu iyi mi?
 • Is everything in good order?
 • Her şey düzenli mi?
 • Are hats out of fashion?
 • Şapkalar moda mi?
 • Are we at war?
 • Savaşta mıyız?
 • Are we now in a very awkward situation?
 • Şimdi çok zor bir durumun içinde miyiz?
 • Are we all in a deep shock?
 • Hepimiz derin şok halinde miyiz?
 • Is firm in financial difficulty?
 • Şirket finansal sıkıntı içerisinde mi?
 • Is project still in the planning stage?
 • Proje daha planlama aşamasında mı?
 • Is he on a student grant?
 • Öğrenci bursu alıyor mu?
 • Is heart about the size of a fist?
 • Kalp yaklaşık yumruk büyüklüğünde mi?
 • Is she at the university?
 • O üniversitede mi?
 • Are my friends in the garden?
 • Arkadaşlarım bahçenin içinde mi?

#Not 2: İngilizce To Be (Am, Is, Are) hakkında daha fazla örnek cümleye buradan ulaşabilirsiniz.

Youtube Kanalımada Beklerim

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir