To Be (Am – Is – Are) 120 Örnek Cümle

İngilizce bir cümlede eylemin olmadığı durumlarda bir nesneyi tanımlarken veya nitelendirirken To Be yardımcı fiillerini kullanırız.To Be ( am – is – are ) yardımcı fiillerinden oluşur.Cümleye ( dır – dir ) anlamı katar.Olumsuz cümle yaparken To Be yardımcı fiillerinin yanına ( not ) ekini getiririz.Soru cümlesi yapacağımız zaman ise To Be yardımcı fiillerini başa alarak soru cümlesini oluştururuz.


Kısaca To Be yardımcı fiilleri geniş zamanda bir nesnenin durumunu ve halini belirtir.

To Be (Am – Is – Are) Hangi Özneler ile Kullanılır?

Am –  I ( Ben )

Is    – He ( Erkek – O ),She (Bayan – O ) ve It (Hayvanlar ve Cansız varlıklar – O )

Are – We (Biz),You (Sen veya Siz) ve They (Onlar)

To Be (Am – Is – Are) ile Cümle Nasıl Oluşturulur?

Olumlu cümle yapısı ( Özne + am – is – are + nesne ) şeklindedir.

Olumsuz cümle yapısı ( Özne + am – is – are + not + nesne ) şeklindedir.

Soru cümle yapısı ( am – is – are + özne + nesne ) şeklindedir.

To Be (Am – Is – Are) Kısaltarak Nasıl Yazılır?

I + am = I’m  / I’m a teacher. / Ben bir öğretmenim.

She + is = She’s / She’s a doctor. / O bir doktordur.

He  + is = He’s / He’s a student. / O bir öğrencidir.

It    + is = It’s / It’s a apple. / O bir elmadır.

We + are = We’re / We’re brothers. / Biz kardeşiz.

You + are = You’re / You’re so sweet. / Sen çok tatlısın.

They + are = You’re / They’re in the classroom. / Onlar sınıftadır.

To Be (Am – Is – Are) Olumlu, Olumsuz ve Soru Örnek Cümleleri

  • I am happy. / I am not happy. / Am I happy?
  • Ben mutluyum. / Ben mutlu değilim. / Ben mutlu muyum?
  • You are beautiful. / You aren’t beautiful. / Are you beautiful?
  • Sen güzelsin. / Sen güzel değilsin. / Sen güzel misin?
  • He is handsome. / He isn’t handsome. / İs he handsome?
  • O yakışıklıdır. / O yakışıklı değil. / O yakışıklı mı?
  • It is different. / It isn’t different. / Is it different?
  • O farklıdır. / O farklı değildir. / O farklı mı?
  • She is tall. / She isn’t tall. / Is she tall?
  • O uzundur. / O uzun değildir. / O uzun mudur?
  • We are poor. / We aren’t poor. / Are we poor?
  • Biz fakiriz. / Biz fakir değiliz. / Biz fakir miyiz?
  • They are serious. / They aren’t serious. / Are they serious?
  • Onlar ciddiler. / Onlar ciddi değiller. / Onlar ciddi mi?
  • I am ugly. / I am not ugly. / Am I ugly?
  • Ben çirkinim. / Ben çirkin değilim. / Ben çirkin miyim?
  • You are perfect. / You aren’t perfect. / Are you perfect?
  • Sen mükemmelsin. / Sen mükemmel değilsin. / Sen mükemmel misin?
  • She is sad. / She isn’t sad. / Is she sad?
  • O üzgün. / O üzgün değil. / O üzgün mü?
  • He is cute. / He isn’t cute. / Is he cute?
  • O sevimlidir. / O sevimli değil. / O sevimli mi?
  • It is expensive. / It isn’t expensive / Is it expensive?
  • O pahalıdır. / O pahalı değil. / O pahalı mı?
  • We are friends. / We aren’t friends. / Are we friends?
  • Biz arkadaşız. / Biz arkadaş değiliz. / Biz arkadaş mıyız?
  • They are good people. / They aren’t good people. / Are they good people?
  • Onlar iyi insanlardır. / Onlar iyi insanlar değil. / Onlar iyi insalar mı?
  • I am hungry. / I am not hungry. / Am I hungry?
  • Ben açım. / Ben aç değilim. / Ben aç mıyım?
  • You are a student. / You aren’t a student. / Are you a student?
  • Sen bir öğrencisin. / Sen bir öğrenci değilsin. / Sen bir öğrenci misin?
  • He is a doctor. / He isn’t a doctor. / Is he a doctor.
  • O bir doktordur. / O bir doktor değil. / O bir doktor mu?
  • He is honest. / He isn’t honest. / Is he honest?
  • O dürüsttür. / O dürüst değil. / O dürüst mü?
  • It is a cat. / It isn’t  a cat. / It is a cat?
  • O bir kedidir. / O bir kedi değil. / O bir kedi mi?
  • We are hard-working. / We aren’t hard-working. / Are we hard-working?
  • Biz çalışkanız. / Biz çalışkan değiliz. / Biz çalışkan mıyız?
  • They are fast. / They aren’t fast. / Are they fast?
  • Onlar hızlıdır. / Onlar hızlı değil. / Onlar hızlı mı?
  • I am young. / I am not young. / Am I young?
  • Ben gencim. / Ben genç değilim. / Ben genç miyim?
  • You are short. / You aren’t short. / Are you short?
  • Sen kısasın. / Sen kısa değilsin. / Sen kısa mısın?
  • He is old. / He isn’t old. / Is he old?
  • O yaşlıdır. / O yaşlı değil. / O yaşlı mı?
  • It is heavy. / It isn’t heavy. / Is it heavy?
  • O ağırdır. / O ağır değil. / O ağır mı?
  • We are soldiers. / We aren’t soldiers. / Are we soldiers?
  • Biz askeriz. / Biz asker değiliz. / Biz asker miyiz?
  • They are short. / They aren’t short. / Are they short?
  • Onlar kısadır. / Onlar kısa değil. / Onlar kısa mı?
  • I am lucky. / I am not lucky. / Am I lucky?
  • Ben şanslıyım. / Ben şanslı değilim. / Ben şanslı mıyım?
  • You are lovely. / You aren’t lovely. / Are you lovely?
  • Sen sevimlisin. / Sen sevimli değilsin. / Sen sevimli misin?
  • She is healthy. / She isn’t healthy. / Is she healthy?
  • O sağlıklıdır. / O sağlıklı değildir. / O sağlıklı mı?
  • He is succesful. / He isn’t succesful. / Is he succesful?
  • O başarılıdır. / O başarılı değil. / O başarılı mı?
  • It is delicious. / It isn’t delicious. / Is it delicious?
  • O lezzetlidir. / O lezzetli değil. / O lezzetli mi?
  • We are angry. / We aren’t angry. / Are we angry?
  • Biz sinirliyiz. / Biz sinirli değiliz. / Biz sinirliy miyiz?
  • They are boring. / They aren’t boring. / Are they boring?
  • Onlar sıkıcı. / Onlar sıkıcı değildir. / Onlar sıkıcı mı?
  • I am excited. / I am not excited. / Am I excited?
  • Ben heyecanlıyım. / Ben heyecanlı değilim. / Ben heyecanlı mıyım?
  • You are ellegant. / You aren’t ellegant. / Are you ellegant?
  • Sen zarifsin. / Sen zarif değilsin. / Sen zarif misin?
  • She is adorable. / She isn’t adorable. / Is she adorable?
  • O tapılasıdır. / O tapılası değildir. / O tapılası mıdır?
  • He is attractive. / He isn’t attractive. / Is he attractive?
  • O çekicidir. / O çekici değildir. / O çekici midir?
  • It is clean. / It isn’t clean. / Is it clean?
  • O temizdir. / O temiz değil. / O temiz mi?
  • You are wonderful. / You aren’t wonderful. / Are you wonderful?
  • Sen harikasın. / Sen harika değilsin. / Sen harika mısın?
 1. Youtube Kanalımada Beklerim

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir